Symposium ''Herindeling, schaalvergroting en democratie'' - Lokaal 13

Symposium Kennisnetwerk Lokaal 13
"Herindeling, schaalvergroting en democratie"
Vrijdag 23 september 2016

Locatie: Raadzaal gemeente Tynaarlo Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries

Inloop vanaf 09:30 uur
Aanvang 10:00 tot 16:00 uur (incl. lunch)
Middagdeel met vooral discussie van 13.00 uur tot ± 16.00 uur
met afsluitende netwerkborrel

Het ochtendprogramma bestaat uit de inleiders Bas Denters, Jan Lunsing en Marcel Thijsen. De inleidingen en discussie in de ochtend vormen mede de input voor de middagworkshops. De workshops gaan heel concreet over de herindelingsprocessen die nu spelen in een aantal provincies.

De gang van zaken m.b.t. Haren in Groningen vormt een zeer illustratieve casus. Soortgelijke processen spelen in andere delen van het land, zoals bijvoorbeeld in de provincie Zuid-Holland m.b.t. de Hoekse Waard en Voorschoten.

In de gemeente Haren hebben burgers samen met ambtenaren in een recordtijd tegen zeer lage kosten een diepgravend onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat hun gemeente zonder meer levensvatbaar is. Er is raadsbrede steun gekomen voor een bezuinigingsplan waarmee de financiën van Haren binnen enkele jaren weer op orde zijn. Het zelfstandig blijven van Haren is van draagvlak voorzien door de uitslag van een referendum.

In de vijf gemeenten van de Hoekse Waard hebben politieke partijen over de gemeentegrenzen heen samen een voorstel ontwikkeld om door samenwerking de burgernabijheid te behouden en doelmatigheid te vergroten.

Wie zou denken van het provinciebestuur, dat burgerparticipatie zegt te omarmen, dat het deze voorstellen in dank heeft aanvaard, heeft het mis. Niet zonder reden maken de Commissarissen van de Koning zich zorgen over de grote boosheid die zich van burgers meester maakt wanneer ze worden geconfronteerd met provinciale interventies die indruisen tegen de democratisch gelegitimeerde uitspraken van de bevolking en gemeenteraden.

Wat is straks de oogst wanneer het herindelingsreferendum van maart 2014 in Haren met behulp van continu wisselende gelegenheidsargumenten van 'hogerhand' wordt genegeerd? Wat is een redelijke reactie wanneer onderzoeksrapporten die van onderaf zijn samengesteld zonder gericht commentaar terzijde worden geschoven en in de waarneming van de burger in de prullenbak verdwijnen? En wat moet het oordeel van de kiezer zijn wanneer de Minister van BZK laat weten dat er ook sprake is van open en reëel overleg wanneer GS van te voren hun herindelingsvoorkeur al hebben bepaald? Dit zijn vragen die we tijdens het symposium van Lokaal13 diepgaand willen behandelen. Het gaat om het herwinnen van de lokale autonomie en het serieus nemen en opnieuw tot leven brengen van de democratie.

Ook de vraag waarom burgers van gemeenten die onder herindelingsdruk staan nog steeds geen toegang hebben tot de onafhankelijke rechter is actueel. Kun je anno 2016 nog steeds volhouden dat dit een juiste politieke keuze is? Is dat laatste niet een volstrekt achterhaald standpunt dat niet past in een liberale en sociale samenleving met mondige burgers, waarop de minister van BZK voortdurend een appel doet in het kader van zijn concept van de 'doe-democratie'?

Aanmelden?
Aanmelden voor het symposium is mogelijk op de website van Kennisnetwerk Lokaal 13: www.lokaal13.nl/aanmelden.

Wij hopen u op 23 september te ontmoeten in de raadszaal van de gemeente Tynaarlo te Vries.

Download de uitnodiging >

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.