Mediawet verdient geen schoonheidsprijs

Senator ten Hoeve tijdens Ledenraad OSF

Tijdens de OSF Ledenraad van 19 maart heeft de Senator uitgebreid de actuele politieke situatie toegelicht. Hij stond als eerste stil bij de spraakmakende Mediawet.

Volgens Senator Hendrik ten Hoeve hebben de media deze discussie de afgelopen weken behoorlijk gedomineerd. Binnen de Eerste Kamer heeft de behandeling voor veel problemen gezorgd. Het voorstel is zelfs driemaal besproken en dat is zeer uitzonderlijk.

Volgens Ten Hoeve spelen er twee grote problemen
Het eerste de nationale omroep, waarbij diverse partijen in de Kamer aan hebben gegeven dat de wet aangepast diende te worden. Vooral het feit dat de NPO veel meer te zeggen krijgt stuit op verzet. Vooral omdat men nu nog coördineerd werkt en binnenkort sturend. De Staatssecretaris heeft moeten toezeggen dat de NPO in ieder geval niet op de inhoud van programma’s mag sturen.

Daarnaast speelt de inrichting van de NPO reden tot zorg. De Raad van Toezicht NPO wordt door de Minister benoemd. Op haar beurt benoemd de RvT de Raad van Bestuur. De Minister heeft in die zin dus wel heel veel macht.

De aanpassing die in de wet wordt verwerkt is dat er een onafhankelijke commissie komt die de Raad van Toezicht gaat benoemen, zodat de invloed van de Minister beduidend minder wordt.

Een tweede probleem binnen de Mediawet vormen de regionale omroepen. De OSF Senator gaf een duidelijk beeld van de situatie in het verleden en de toekomst.

Voorheen werden de regionale omroepen door de provinciebesturen gesubsidieerd,. Een jaar of 5 geleden zijn de regionale omroepen naar de Rijksoverheid gegaan. Maar de omroepen waren nog steeds zelfstandig.

De nieuwe mediawet gaat uit van een nieuwe, centrale organisatie (RPO) waar alle regionale omroepen onder vallen. Redactioneel is er wel enige autonomie per omroep. Duidelijk is dat deze aanpassing ook bezien moet worden in het licht van de reeds opgelegde bezuiniging van 17 miljoen euro.

Voor Friesland heeft de OSF Senator een specifieke positie weten veilig te stellen. Dat is ook terecht omdat het Fries de tweede formele taal van Nederland is. Via een motie van de OSF is bepaald dat er voor Friesland aparte bevoegdheden komen. Wel dient ook hier een bijdrage geleverd te worden aan de opgelegde bezuinigingen.

Hendrik ten Hoeve sloot zijn betoog af door er op te wijzen dat de Wet nu door de Eerste Kamer is goedgekeurd, maar dat er nog een reparatie nodig is via een tweede wet. Hierin worden de toezeggingen van de Staatssecretaris bekrachtigd. Dit houdt politiek gezien dus wel een risico in, de Eerste Kamer moet vertrouwen op de toezeggingen van de Staatssecretaris.

Ten Hoeve ging vervolgens ook nog even in op het Europa debat, waarbij de vluchtelingencrises ook weer veel aandacht kreeg. Ook de aanpak van belastingomzeiling en het Oekraïne referendum kregen aandacht.

Vanuit de Ledenraad werden vervolgens wat vragen gesteld over de Omgevingswet.

Volgens de Senator wordt deze door de politiek als weining controversieel gezien. Vanuit de provincies kwam echter een ander geluid. De wet zet, via de Maatregelen van Bestuur, de provincie en gemeenten buitenspel. Volgens Ten Hoeve zal dat wel meevallen in de praktijk omdat ook de MvB’s via de Eerste Kamer lopen. Als er in de praktijk echter knelpunten naar voren komen, zal de Senator die uiteraard wel oppakken.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.