Vragen Statenlid François Babijn (PVZ) n.a.v. afsluiting internet buitengebied

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. de door KPN schriftelijk aangekondigde afsluiting internet buitengebied (+ bijlagen).

Toelichting
KPN heeft, zonder vooroverleg, schriftelijk aangekondigd internetdiensten op bepaalde locaties in het buitengebied per 31 maart 2016 (automatisch) te gaan beëindigen (zie bijlagen).

Vragen

  1. Deelt uw College de mening van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) dat dit besluit van KPN haaks staat op de Provinciale doelstelling om internet-faciliteiten in het buitengebied juist op te waarderen?
  2. Is uw College bereid de omvang van deze problematiek samen met alle andere provincies in kaart te brengen en vervolgens stappen te ondernemen teneinde internetbereikbaarheid voor onze inwoners in het buitengebied van Zeeland te kunnen garanderen?

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage 1 - KPN (pdf)

Bijlage 2 - Tele2 (pdf)

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.