Opheffen strafrechtelijke immuniteit net niet door Senaat

Overheden of hun ambtenaren die de fout in gaan, hoeven niet bang te zijn dat ze voor de strafrechter komen. Een plan daarvoor werd dinsdag nipt weggestemd in de Senaat. Het wordt daardoor toch niet mogelijk om handelingen van de overheid aan de strafrechter voor te leggen en de verantwoordelijke ambtenaren aan te pakken. De fracties van CU, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor, maar die van SGP, VVD, CDA, OSF en D66 tegen. Door deze verhouding was er precies één stem tekort voor het voorstel. Het initiatiefwetsvoorstel was afkomstig van PvdA, CDA en ChristenUnie.

OSF Senator Hendrik ten Hoeve heeft onderstaande stemverklaring afgegeven.

Stemverklaring

De strafrechtelijke immuniteit van overheden is in de praktijk niet absoluut. Binnen het Nederlands recht, door de jurisprudentie en ook op grond van EVRM (Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) wordt in de praktijk de overheid al vervolgd.

Wat daarnaast resteert betreft vooral politiek bestuurlijke beslissingen die zich slecht lenen voor het strafrecht. Daarbij komt nog de inconsequentie dat de overheid zichzelf moet vervolgen, wat er toe leidt dat wij dit middel niet te veel moeten willen gebruiken.

Ik zal dus tegen stemmen voorzitter.


Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.