Lijst Babijn dient motie in over grondstoffen- en energiewinning uit oude vuilnisbelten

De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:

  • Er zich oude afgedekte vuilnisbelten bevinden op het grondgebied van de gemeente Sluis;
  • Dergelijke stortplaatsen een bedreiging voor het milieu kunnen betekenen (bijvoorbeeld grondwater);

Overwegende dat:

  • Metalen (o.a. koper, staal) en plastic kunnen worden opgegraven en gerecycled;
  • Uit het resterende afval wellicht (groene) energie zou kunnen worden gewonnen.

Draagt het College op:

Te onderzoeken, nu de prijs van grondstoffen stijgt, of het mogelijk rendabel zou kunnen zijn om onze oude vuilnisbelten op te graven c.q. te openen, teneinde materialen te recyclen en om er energie mee op te wekken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekening indiener(s)

Lijst Babijn

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.