OSF eist vermindering gaswinning

Algemene Beschouwingen Eerste Kamer

Senator Hendrik ten Hoeve van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) kiest vandaag tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer nadrukkelijk de zijde van de inwoners van Groningen en Drenthe. Zij dienen op korte termijn schadeloos gesteld te worden voor de overlast door de gaswinning. De OSF Senator legt daarbij ook een link naar Limburg. Want ook daar zorgt de delving van steenkool, 50 jaar na de aankondiging van de sluiting van de mijnen, nog steeds voor mijnschade en overlast.

Ten Hoeve wijst de regering vandaag op de toezegging om minder aardgas te winnen in het Noorden van Nederland. De OSF Senator wil nu graag de concrete plannen weten. Daarnaast wil de Senator dat de regering haast maakt met de nieuwe mijnwet. Hierin zou o.a. de omkering van bewijslast moeten worden geregeld. Dit om de bewoners van Groningen en Drenthe te helpen om schade door aardbevingen als gevolg van gaswinning sneller vergoed te krijgen.

Limburg
Verrassend is de link die de OSF Senator legt met Limburg. Ook hier kan de mijnwet namelijk de nog steeds bestande problemen helpen oplossen. In Limburg, 50 jaar na de aankondiging van de mijnsluitingen, is nog steeds sprake van nieuwe mijnschade. Dat komt doordat het mijnwater niet meer wordt weggepompt. Het gevolg hiervan is dat erosie en aardval in de oude mijngangen vrij spel krijgen. De gevolgen boven de grond zijn al merkbaar, woningen verzakken en grote scheuren ontstaan.

Regionale Omroep
Ten Hoeve vraagt in zijn bijdrage aan de algemene beschouwingen ook aandacht voor de lokale omroepen. De wijziging van de Mediawet, met een bijbehorende bezuiniging van 17 miljoen, zorgt voor onrust in de regio’s. De OSF ziet het belang van de regionale journalistiek en vindt dat die beschermt dient te worden. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van Omroep Fryslân, verantwoordelijk voor radio- en tv-uitzendingen in de tweede rijkstaal. Die positie past niet in de huidige voorstellen.

Burgers
Hendrik ten Hoeve kiest met zijn bijdrage aan de algemene Beschouwingen duidelijk voor de burger. “Die moeten gehoord worden en die moeten beschermt worden”, zegt de Senator, “dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van de OSF. Zoals altijd kiest de Onafhankelijke politiek er voor om elke probleemstelling vanuit de menselijke maat te beoordelen en de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers neer te leggen. Ook in de Eerste Kamer willen wij de burgers een stem geven.”

Ten Hoeve
Hendrik ten Hoeve is woonachtig in Stiens (Friesland). Hij studeerde economie tussen 1963 en 1971 aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. In 1974 begon Ten Hoeve zijn loopbaan als leraar economie en conrector aan de Christelijke Scholengemeenschap Oostergo te Dokkum. Van 1988 tot 2008 was hij daar lid van de Centrale Directie van het inmiddels geheten Dockinga College.

Ten Hoeve werd in 1975 penningmeester bij de Fryske Nasjonale Partij, maar vanaf 1976 tot 1980 verruilde hij die rol tot die van voorzitter. Van 1980 tot 1988 werd Ten Hoeve verkozen tot lid van de Provinciale Staten van Friesland. In 2003 kreeg hij bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer één stem meer dan lijsttrekker Fons Zinken. Zodoende werd Ten Hoeve als nummer twee op de lijst met voorkeurstemmen verkozen. In 2007 en 2015 werd hij herkozen. Ten Hoeve trouwde in 1970 met Marrigje Lafeber. Ze hebben één dochter en twee zoons.

OSF
De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. De partijen blijven autonoom en onafhankelijk, maar ook met elkaar verbonden. De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

De OSF staat voor het scheppen van betere voorwaarden voor het functioneren van Provinciale Politieke Groeperingen (PPG’s) en de democratisering van de politieke cultuur en structuur, het uitdragen van de gedachte dat het besturen van gemeenten en provincies geschiedt door onafhankelijke lokale en regionale politieke groeperingen (en niet door afdelingen van landelijke politieke partijen).

Voor de OSF is ‘onafhankelijke politiek’ het besturen van de overheid door mensen die niet verbonden zijn aan de traditionele politieke stromingen. Onafhankelijke politiek kiest er voor om elke probleemstelling vanuit de menselijke maat te beoordelen en de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers neer te leggen, onder het motto “Decentraal en regionaal regeert beter!”.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.