Collegereeks 'Hebben politieke partijen de toekomst?'

Het ledenaantal van de landelijke politieke partijen daalt al jaren. Anno 2015 zijn minder dan 300.000 mensen nog lid van een landelijke politieke partij. Tegelijkertijd groeit het aantal lokale partijen en zijn er partijen zonder leden geïntroduceerd. Wat betekent dit voor de traditionele politieke partijen? Vertegenwoordigen zij nog wel de wil van het volk? En welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor onze democratie? Moeten we op zoek naar (aanvullende) alternatieven? En wat zijn die alternatieven dan? Deze en andere vragen komen aan bod in de collegereeks ‘Hebben politieke partijen de toekomst?’.

Vanaf maandag 9 november wordt tijdens vijf colleges ingegaan op de functie van politieke partijen in ons democratisch bestel.

Aanmelden
Alle colleges vinden plaats bij Studio Dudok, ingang via het Bezoekerscentrum van ProDemos, Hofweg 1 Den Haag 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) De toegang is gratis.

Aanmelden kan via aanmelden@prodemos.nl. Geef hierbij svp aan welk(e) college(s) u bij wilt wonen. Aanmelden voor de hele reeks kan natuurlijk ook! De collegereeks wordt georganiseerd door ProDemos in samenwerking met de wetenschappelijke instituten van de politieke partijen, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP).

9 november: Frank Hendriks - Het partijenstelsel in Nederland
Frank Hendriks (hoogleraar vergelijkende bestuurskunde Universiteit van Tilburg) bespreekt het Nederlandse partijenstelsel. Hoe staat onze partijendemocratie ervoor? En is Nederland daarin uniek? Hendriks analyseert het stelsel, met aandacht voor de actuele stand van zaken bij de politieke partijen. Historisch is partijvorming in Nederland verbonden met de verzuiling. Wat betekent de ontzuiling voor de politieke partijen en hun toekomst? Zijn er relevante ervaringen in andere landen?

16 november: Marcel Boogers - De opkomst van lokale partijen
Marcel Boogers (hoogleraar innovatie en lokaal bestuur Universiteit Twente) gaat in op de vraag hoe de lokale democratie verandert door het ontstaan en de groei van lokale partijen? In hoeverre is er sprake van concurrentie tussen landelijke en lokale partijen? Zullen de ontwikkelingen het politieke stelsel fundamenteel veranderen? Zijn er relevante ervaringen in andere landen?

23 november: Josje den Ridder - Is de ledenpartij achterhaald?
Josje den Ridder (wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau) gaat in op de vraag of de 'ledenpartij' achterhaald is. Zijn partijen met afdelingen en leden nog wel van deze tijd? Zijn mensen nog bereid zich te verbinden aan één partij? Hoe democratisch zijn partijen? Is de organisatievorm van de PVV (zonder leden) een alternatief?

30 november: Paul Lucardie - Democratie zonder politieke partijen?
Paul Lucardie (onderzoeker van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen) gaat na of een democratisch stelsel denkbaar is zonder partijen. In het verleden zijn hiertoe een aantal pogingen gedaan, via massavergaderingen zoals in Athene, via individuele representatie zonder partijen, of via radendemocratie zoals in Rusland in 1918. Erg succesvol en duurzaam waren die pogingen niet, al kunnen we er wel wat van leren. Van meer belang voor de toekomst zijn wellicht twee andere modellen: de zogenaamde vloeibare democratie en loting.

7 december: Afsluitende bijeenkomst
De directeuren van de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen gaan met elkaar in debat over de toekomst van de politieke partijen. Deze bijeenkomst vormt de afsluiting van de collegereeks 'Hebben politieke partijen de toekomst?'. Welke conclusies kunnen we trekken op basis van de voorgaande colleges?

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.