Kamervragen OSF over schrappen status regionale monumentenorganisaties

Senator Hendrik ten Hoeve (OSF) stelt schriftelijke vragen aan de Minister van OCW over het schrappen van de rijkserkenning van een groot aantal beheerstichtingen in de monumentenzorg. De maatregel treft met name organisaties in de regio. In Fryslân gaat het bijvoorbeeld om gerenommeerde stichtingen als Alde Fryske Tsjerken en De Fryske Mole.

Ten Hoeve wil weten of het juist is dat van 40 aanvragen voor de zogenaamde POM-status (Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud) er maar 28 worden toegekend. Het lijkt er op dat de beoordeling alleen op basis van aangeleverde gegevens op papier heeft plaatsgevonden, zonder beoordeling van de feitelijke werkzaamheden en resultaten van de betreffende organisaties.

Het schrappen van de POM-status van een groot aantal professionele organisaties voor monumentenbehoud treft vooral regionale beheerstichtingen. Zij worden hierdoor op achterstand gezet bij het verwerven van fondsen. Er is veel onvrede, teleurstelling en ontmoediging over de gang van zaken. De OSF-senator wijst op de sterke regionale inbedding en het waardevolle vrijwilligerswerk juist bij de kleinere organisaties. Zij zouden kostenefficiënter werken dan de grote landelijke stichtingen.

De OSF vraagt de minister om een oplossing voor de gerezen problemen via de Raad voor Cultuur. Met andere criteria, waaronder de feitelijke prestaties van de organisaties en met minder ingewikkelde aanvraagprocedures zou de onvrede kunnen worden opgeheven. De FNP als deelnemende regionale partij in de OSF ondersteunt de vragen vanwege het grote belang voor de gevestigde Friese monumentenorganisaties.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.