OSF wenst rol in staatscommissie parlementair stelsel

Als vertegenwoordiger onafhankelijke politiek

De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) heeft onlangs een brief naar minister-president Rutte gestuurd over de staatscommissie die het functioneren van het parlementair stelsel zal onderzoeken. De OSF wil als vertegenwoordiger van de onafhankelijke politiek betrokken zijn bij mogelijke veranderingen in het politiek bestel.
Dat is ook niet verwonderlijk als men bedenkt dat ongeveer 30% van de gemeenteraadsleden van onafhankelijke signatuur zijn. Ook in de provincies neemt het aantal onafhankelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders snel toe.

Aanleiding
In de Eerste Kamer hebben op dinsdag 14 oktober 2014 de Algemene Politieke Beschouwingen plaatsgevonden. In het debat kwam meermaals de positie van de Eerste Kamer in het democratisch bestel aan de orde. Senator Hermans (VVD) pleitte voor het instellen van een staatscommissie, die het functioneren van het parlementair stelsel onderzoekt. De minister-president heeft deze handschoen opgepakt.

OSF
De Onafhankelijke SenaatsFractie is een platform (samenwerkingsverband) van onafhankelijke provinciale partijen. De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Momenteel heeft de OSF een zetel in de Senaat. Sinds mei 2011 is prof. dr. C.A. de Lange senator namens de OSF.

Bij de komende statenverkiezingen neemt in 10 provincies een bij de OSF aangesloten provinciale onafhankelijke politieke groepering deel. Uit haar doelstelling blijkt dat de OSF staat voor het scheppen van betere voorwaarden voor het functioneren van Provinciale Politieke Groeperingen en de democratisering van de politieke cultuur en structuur, het uitdragen van de gedachte dat het besturen van gemeenten en provincies geschiedt door onafhankelijke lokale en regionale politieke groeperingen (en niet door afdelingen van landelijke politieke partijen).

De OSF geeft prioriteit aan het verder versterken van de onafhankelijke politiek in Nederland. Dat is ook de insteek om zitting te willen nemen in de staatscommissie.

Potentieel
De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 laat een forse winst zien voor de onafhankelijke politiek. Vrijwel in elke gemeente stemden meer mensen op een lokale partij dan vier jaar daarvoor. Het totaal voor heel Nederland komt neer op 30%. Dat is een stijging van 5%. De onafhankelijke politiek zit in de lift!

Onafhankelijk
Voor de OSF is ‘onafhankelijke politiek’ het besturen van de overheid door mensen die niet verbonden zijn aan de traditionele politieke stromingen. Onafhankelijke politiek kiest er voor om elke probleemstelling vanuit de menselijke maat te beoordelen en de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers neer te leggen, onder het motto “Decentraal en regionaal regeert beter!”.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.