"Geen windparken is de beste optie"

In diverse provincies in Nederland wordt nog altijd gedebatteerd over de komst van windparken. Volgens Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, hebben windparken echter nauwelijks invloed op de duurzaamheidsambitie van de regering, die erop is gericht om de CO2-uitstoot terug te dringen. Bovendien stelt Lukkes dat de 60 miljard euro, die de overheid de huishoudens hiervoor wil laten betalen, de grootste verspilling van publieke middelen uit de Nederlandse geschiedenis is.

Pieter Lukkes presenteerde in het voorjaar van 2014 het rapport ‘Nut en noodzaak van windenergie in het Energieakkoord’. De conclusies uit dit rapport zijn opzienbarend. Uit een analyse van Lukkes en zijn begeleidend team blijkt dat de windenergieplannen in het energieakkoord, die in de komende jaren minstens 60 miljard euro gaan kosten, niet leiden tot een vermindering van CO2-uitstoot en maximaal slechts twee procent van onze energie gaan opleveren.

“Deze plannen kosten een gemiddeld Nederlands gezin in de komende jaren minimaal 500 euro per jaar en dat is slechts een voorzichtige schatting”, vertelt een felle Pieter Lukkes. Hij vindt het vooral raar dat het kabinet in het Energieakkoord de subsidies voor windparken voor de komende vijftien jaar heeft gegarandeerd.

“De wereld verandert continu. Dus is strategisch beleid hard nodig. Geen enkel bedrijf gaat verplichtingen aan voor zo’n lange termijn. Buitenlandse bedrijven komen momenteel als vliegen op de stroop af om te investeren in Nederlandse windparken. Dit duidt op een compleet wanbeleid.”

Nauwelijks debat
Het stoort de professor met name dat er in Nederland nauwelijks een debat wordt gevoerd over nut en noodzaak van windenergie. “Er is in het verleden bijna geen onderzoek gedaan op het gebied van windenergie. Daardoor is er slechts minimale informatie beschikbaar, maar veel beleidsbepalers hebben er toch een mening over. Als ik vervolgens met een cijfermatige onderbouwing kom, is het antwoord vaak: ‘ik zie dat anders’. De discussie over wind- energie is in werkelijkheid dus geen discussie, maar hooguit een botsing van meningen. De kennis ontbreekt om op een goede manier met elkaar in discussie te kunnen gaan.”

Hij geeft aan dat windenergie ook helemaal niet zo schoon is dan wordt beweerd door de voorstanders. “In feite levert windenergie geheel geen besparing op van de CO2-uitstoot. De uitstoot is namelijk op de bon. De regeling is te vergelijken met het nog bestaande melkquotum. Als boer Jan zijn bedrijf beëindigt, wordt de totale melkplas dan kleiner? Nee, want boer Piet, zijn buurman, neemt zijn quotum over en melkt de plas weer vol.”

“Omdat windenergie géén CO2 bespaart, doet ze ook niets met klimaatverandering en stelt ze ook het moment waarop de fossiele brandstoffen zullen zijn uitgeput niet uit. De belangrijkste argumenten om turbines te bouwen komen daardoor te vervallen.”

Energiescenario’s
Lukkes vindt het jammer dat ook nauwelijks wordt gekeken naar andere mogelijkheden om het energieprobleem in de toekomst aan te pakken. “In tientallen research-centra wordt gewerkt aan oplossingen van het energieprobleem.”

“Een overheid zou dus alle opties open moeten houden en continu bezig moeten zijn met het ontwikkelen van energiescenario’s. Eigenlijk had er twintig jaar geleden al onderzoek moeten plaats- vinden naar de nut en noodzaak van windenergie. Maar het lijkt wel alsof ze daar in Den Haag nog nooit van hebben gehoord. Bovendien heeft het groene front in Nederland zich massaal op het Energieakkoord geworpen om haar bestaansrecht te manifesteren. Deze partijen behoren ook tot de veertig organisaties, die in september 2013 het Energieakkoord onze toekomstige energievoorziening hebben uitgezet. Het is alleen jammer dat dit allemaal op kosten van de gewone burger gebeurt.”

Het beste scenario op het gebied van energievoorziening in Nederland is volgens Lukkes als er geen gebruik wordt gemaakt van windenergie. “Als je mij vraagt waar in ons land het beste windparken kunnen worden gerealiseerd, dan zeg ik simpelweg nergens. In ons land waait het veel te weinig om grote opbrengsten te kunnen behalen met windenergie. Bovendien brengt de bouw van een windpark torenhoge kosten met zich mee en leidt zo’n park tot een verlies aan ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. Dit wordt door de producenten van windturbines graag genegeerd. Zij noemen het een kwestie van smaak of iemand windmolens in het landschap mooi vindt, of niet. Maar dat is pertinent niet waar, want zelfs de hoogste rechter heeft bepaald dat woningen in de buurt van windmolens tientallen procenten in WOZ-waarde dalen.”

Tot slot refereert Lukkes nog aan een artikel uit NRC Handelsblad van 24 augustus 2002. “Daarin stelt de huidige PvdA-leider Diederik Samsom de harde eis aan duurzame energie dat het toekomstige generaties niet met problemen opzadelt. Windenergie doet dat volop. Om maar wat te noemen zorgt wind- energie voor een ernstig verlies aan ruimtelijke kwaliteiten, vermaalt vogels en vleermuizen, belast huishoudens met niet op te brengen heffingen, vermindert de waarde van onroerend goed en veroorzaakt ruzies in alle dorpen waar windparken dreigen te komen. Als Samsom zijn eigen woorden gelooft dan zweert hij windenergie vandaag nog af.”

Gerben van den Broek

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.