Uitbreiding OSF platform

Het bestuur van de OSF is de laatste maanden druk in de weer om de verkiezingen van maart 2015 zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo wordt in de provincies waar de OSF nog geen lid heeft samenwerking gezocht met onafhankelijke politieke stromingen.

Brabant
In Noord Brabant kan nu over het eerste succes gecommuniceerd worden. Leo Broers werkt met zijn Lijst Brabant, platform Vrije Politiek hard aan de toekomst. Zijn inzet wordt door de OSF ondersteund in morele, financiële en organisatorische zin. Het staat nu vrijwel vast dat Lijst Brabant mee zal doen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Lijst Brabant werft nu kandidaten voor de lijst. Daarna volgt de registratie, eind dit jaar. Lijst Brabant wil zich onderscheiden door een directe binding met de kiezers. Daarvoor is een bureau opgericht dat zich gaat bezighouden met internet - enquêtes. Zo kunnen de kiezers al ver voor de verkiezingen hun mening geven over actuele thema’s. In eerste instantie neemt Lijst Brabant de uitslagen mee in het verkiezingsprogramma. Na de verkiezingen wil Lijst Brabant de burgers op deze wijze betrekken bij de diverse dossiers. Eigenlijk adviseren de burgers de statenleden van Lijst Brabant dan. Binnenkort wordt ook gestart met het voerenv an campagne, waarbij de plannen van Lijst Brabant aan de kiezers zullen worden uitgelegd. Nieuwe media zullen een voorname plaats innemen binnen deze campagne.

In de loop van dit jaar zal Lijst Brabant, platform Vrije Politiek zich aanmelden als lid van de OSF. Daarmee komt het aantal provincie waar de OSF leden heeft op 8.

Overigens worden ook in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland vergelijkbare initiatieven ondersteund. Hier zijn de vorderingen echter nog niet zo ver dat men daar nu al over kan communiceren. We houden u op de hoogte

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.