Geslaagd Symposium “Vrije politiek, wie durft?”

Partij voor Zeeland (PvZ) vijftien jaar

Op vrijdag 4 oktober j.l. hield de Partij voor Zeeland in Goes een Symposium rond het thema “Vrije politiek, wie durft?”, als onderdeel van het door de OSF gesubsidieerde project “PvZ gaat lokaal”. Onder de bezoekers bevonden zich ook diverse vertegenwoordigers van lokale partijen en groeperingen in Zeeland, waarmee de Partij voor Zeeland de betrekkingen wil opfrissen en verstevigen. Omdat de partij dit najaar 15 jaar bestaat, had de bijeenkomst ook een feestelijk karakter. Niet alleen de eigen leden waren uitgenodigd, maar ook de vele relaties, die de Statenfractie in diverse dossiers met hun deskundigheid inhoudelijk ondersteunen.

De Partij voor Zeeland wil zich niet langer beperken tot het Provinciale politieke speelveld, maar actief gaan deelnemen in Zeeuwse gemeenteraden. De verkennende fase is nog niet afgerond, maar voor Terneuzen, de grootste Gemeente van Zeeland, staat deelname aan de raadsverkiezingen in 2014, onder de eigen naam (Partij voor Zeeland) vast. Lijsttrekker wordt Ellen de Neef. De voorbereidingen, een zeer essentieel onderdeel van het OSF-project “PvZ gaat lokaal”, zijn in volle gang. Achtergrond van deze stap is het gegeven dat steeds meer Rijks- en Provinciale taken worden afgeschoven naar de Gemeenten. Dat vraagt extra kennis en netwerken. De PvZ wil daar middels het creëren van een platform, in voorzien. Samenwerken met bestaande lokale partijen/groeperingen waar dat kan, en zelf “instappen” waar dat wenselijk is.

Natuurlijk kwam deze nieuwe ontwikkeling ook in Goes ter sprake, maar eerst lieten de aanwezigen zich verrassen en uitdagen door Leo Broers uit Helmond - ondernemer en adviseur in de hightech-industrie - als oprichter van het “Platform Vrije Politiek”. Zijn stelling: “Wij moeten naar een andere politiek, met onafhankelijke raadsleden, die een directe band met de kiezers hebben. Het partijbelang moet niet langer prevaleren, maar het kiezersbelang. Mensen zijn wereldburgers, die zelfstandig hun afwegingen willen maken. Het huidige systeem van politiek past daar niet meer bij.”

“Vrije Politiek” wordt een landelijke vereniging, waar kandidaten voor de raadsverkiezingen zich individueel bij kunnen aansluiten. Zij komen dan op de lokale lijst “Vrije Politiek”, maar gaan hun eigen campagne voeren en zichzelf profileren, o.a. via sociale media, met ondersteuning van het platform. De formule lijkt veel op de beginselen van de bestaande onafhankelijke (lokale) politiek, maar er zijn toch wezenlijke verschillen. Dat leidde, zoals te verwachten viel, tot levendige discussies.

De Partij voor Zeeland wil met dit initiatief aangeven, dat stevig nagedacht en gediscussieerd wordt over de toekomst van de partij en haar plaats in het stramien van onafhankelijke, ongebonden politiek. Vernieuwende visies als die van Leo Broers, zijn daarbij welkom.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.