‘Komende gemeenteraadsverkiezingen enorme kans voor lokale politieke partijen’

Lunteren • Politicoloog Dr. André Krouwel en zijn team van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de lokale politieke partijen.
Krouwel: “Lokale politieke partijen zijn de grootste niet-coherente politieke kracht in Nederland.”

Krouwel presenteerde de resultaten van dit onderzoek: ‘De toekomst van de onafhankelijke politiek’ op 5 oktober jl. in congrescentrum De Werelt in Lunteren tijdens het gezamenlijk georganiseerde symposium van de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). Tijdens deze gelegenheid vond ook de ledenraad van de Nederlandse lokale politieke partijen plaats. Het onderzoek richt zich vooral op de overeenkomsten en verschillen tussen lokale en landelijke partijen, waarbij voornamelijk is gekeken naar patronen van competitie en de positie van lokale partijen in het partijlandschap. Op basis van de posities van politieke partijen in 67 gemeenten, het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, de posities en opinies van 700 gemeenteraadsleden en onderzoek naar politiek relevante emoties door Kieskompas/Ipsos formuleert Krouwel zijn bevindingen. Opvallend hierbij is dat de lokale partijen in Nederland ongeveer een kwart (2.275) van alle gemeenteraadszetels (8.654) innemen.

Potentieel
Uit zijn bevindingen komt onder meer naar voren dat het merendeel van de lokale partijen zich het beste thuis voelt aan de rechterkant van het politieke centrum. Lokale partijen verwerpen zowel links- als rechts-extremisme. Uit de analyse van het stemgedrag blijkt dat jonge kiezers de lokale partijen (nog) niet hebben ontdekt en dat lokale partijen, aldus Krouwel, politiek gezien ‘allemansvrienden’ zijn. In vergelijking met nationale partijen neigen lokale partijen bij vraagstukken op sociaaleconomisch terrein meer naar ‘rechts’. Bij sociaal-culturele kwesties bestaat een voorkeur voor een conservatief gerichte aanpak.

Krouwel ziet kansen voor lokale partijen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Maar dan moeten die partijen het huidige ongenoegen bij veel stemgerechtigden over zowel het beleid van de regeringspartijen als de krachteloosheid en verdeeldheid bij de oppositiepartijen weten te mobiliseren. “Er is een enorm potentieel aan kiezers om een daadwerkelijke poging te wagen. De gemeenteraadsverkiezingen bieden de lokale politiek een grote kans”, stelt Krouwel vast.

VPPG en OSF
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden. De vereniging is opgericht in 1987 en vertegenwoordigt de grootste stroming van lokale politici in Nederland. Momenteel zijn dat ongeveer 2550 raadsleden. Via het versterken van de onafhankelijke lokale politiek streeft de VPPG naar meer invloed door de burgers (kiezers) op de politieke besluitvorming. Daar waar de VPPG zich richt op de gemeentelijke onafhankelijke politiek legt de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) zich toe op de Eerste Kamer en de provinciale politieke partijen. In de Eerste Kamer is de OSF vertegenwoordigd door een Senator. De OSF is een politiek federatief platform voor de onafhankelijke politiek. Senaatsfractie en provinciale politieke groeperingen streven naar synergie op basis van respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid. OSF en VPPG trekken zoveel mogelijk samen op omdat zij beiden streven naar een politiek klimaat waarin een zo groot mogelijk deel van de burgers zich vertegenwoordigd voelt door de onafhankelijke politiek. Het doel is “Onafhankelijke politiek dichter bij de burgers brengen”, want “Decentraal en regionaal regeert beter!”.

André Krouwel
Dr. André Krouwel is politicoloog aan de Vrije Universiteit en columnist voor het VNG Magazine en haar website. Hij is ook bekend als maker van het Kieskompas.


Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.