FNP: lobby voor gasbaten doorzetten

Fryslân moet een flink deel van de € 829 miljoen aan jaarlijkse gasbaten uit Friese bodem krijgen. De FNP vraagt het College van Gedeputeerde Staten om de daarvoor toegezegde lobby opnieuw op te pakken.

De lobby voor de gasbaten is begin 2012 toegezegd na een breed gesteunde motie in Provinciale Staten. Uit antwoorden op diverse kamervragen blijkt dat de regering in Den Haag het zogenaamde 'vindplaatsvoordeel' inmiddels erkend heeft. De FNP ziet daarin een opening voor de lobby om een deel van de gasopbrengsten aan de regio ten goede te laten komen. Dat staat los van de bestaande schadevergoedingen voor bodemdaling en aardbevingen.

Het Friese College heeft al eens met toenmalig minister Verhagen gesproken over de kwestie, en die zou er wel voor open hebben gestaan, zo meldt FNP woordvoerder Sybren Posthumus. Daarna heeft de regering geantwoord op vragen van de OSF in de Eerste Kamer over de gasbaten. Eén van de opties om de acceptatie van mijnbouw-activiteiten te vergroten zou zijn om een deel van de opbrengsten aan de regio te geven.

Toen vervolgens het CDA in de Tweede Kamer ook vragen stelde over de landelijke gasrotondestrategie bleek dat er een voorstel is gedaan om een deel van de gasbaten te storten in een fonds voor lokale duurzame energieprojecten. Een duidelijke opening aldus de FNP, dat het principe van het 'vindplaatsvoordeel' nu serieus wordt genomen.

De gasopbrengsten leveren Nederland elk jaar zo'n € 12 miljard op. De gasbaten uit Friese gasvelden op het vasteland in Dongeradeel, Zuidwal, Tytsjerksteradeel enz. leveren de Nederlandse staat (uitgaande van 6,9% van de winning in Fryslân) op jaarbasis € 829 miljoen op. Ter vergelijking: de jaarlijkse inkomsten van de provincie Fryslân lopen de komende jaren terug van € 383 miljoen (2013) naar € 241 miljoen (2017) volgens de nieuwste Kadernota 2014 (bijlage 3). Dat heeft vooral te maken met lagere inkomsten uit het provinciefonds en éénmalige rijksuitkeringen. Gezien de al tientallen jaren hogere werkloosheid in Fryslân moet Fryslân meer eigen middelen krijgen om die te bestrijden. Fryslân heeft als kerntaak om de regionale economie te stimuleren en daarom moet er nu boter bij de vis, aldus Posthumus.

FNP Skriftlike fragen gasbaten foar Fryslân (pdf)

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.