FNP: Fryslân niet op laten gaan in landsdeel, maar een eigen perspectief bieden.

Vrijdag 31 mei werd door de leden van de Fryske Nasjonale Partij een verklaring aangenomen met betrekking tot de visie die de partij heeft op de toekomst van Fryslân binnen de Nederlandse staat. De verklaring is op verzoek van het FNP hoofdbestuur opgesteld door een werkgroep onder voorzitterschap van voormalig lid van de Eerste Kamer, Hendrik ten Hoeve, en vindt uitdrukkelijk zijn basis in de FNP uitgangspunten van democratie en federalisme.

De FNP is de vierde partij van Fryslân, heeft een aanhang van ongeveer 10 procent van het Friese electoraat, maakt deel uit van de coalitie die het College van Gedeputeerden stelt en is met raadsleden en wethouders vertegenwoordigd in de meeste Friese gemeenten.

De vraag naar een duidelijk geformuleerde visie op de toekomst van Fryslân is acuut geworden door de behoefte aan een duidelijk antwoord op de kabinetsplannen om gemeenten op te schalen tot 100.000 inwoners en provincies tot landsdelen. De FNP ziet deze plannen als een gevaar voor Fryslân. Maar ook de huidige situatie doet geen recht aan de behoeften en mogelijkheden van de Friese gemeenschap.

Te veel regelgeving ontstaat uit het denken vanuit de Randstad, zodat maatregelen en normeringen worden opgelegd die negatief uitwerken op landschap, economie en identiteit van Fryslân. Om het mogelijk te maken zelf passende regels te stellen acht de FNP het noodzakelijk dat Fryslân een bijzondere positie krijgt als autonome provincie. Concreet moet dit inhouden dat Fryslân het recht krijgt eigen regelgeving in te voeren in al die gevallen waar de Nederlandse regelgeving voor de Friese situatie niet voldoet.

De FNP ziet de behoefte aan eigen regelgeving in het bijzonder op het gebied van ruimtelijke ordening, regionale economie, mijnbouw en taal, cultuur en onderwijs. Heel veel regio’s in Europa hebben een vergelijkbare bijzondere staatkundige positie en varen daar sociaal en cultureel wel bij. Ingebed in het Nederlandse rechtssysteem zal Fryslân ook weer een eigen politieregio moeten vormen en eigen justitiële organen moeten hebben. Verder zal de verhouding tussen provincie en gemeenten, wat taakverdeling en wenselijke schaal aangaat, binnen Fryslân zelf bepaald moeten kunnen worden.

Om deze taken te kunnen uitvoeren zal een aanzienlijk deel van de in Fryslân opgebrachte belastingen en ook van de opbrengst van delfstoffen in Fryslân moeten blijven. Daarvoor is een nieuw financieel statuut nodig dat de verhouding met het Rijk op dit gebied regelt.

De FNP heeft deze visie op de toekomst van Fryslân uitgewerkt in de verklaring “In nij perspektyf foar Fryslân” en zal deze opnemen en verder uitwerken in haar gemeentelijke en provinciale verkiezingsprogramma’s. De fractie van de Europese Vrije Alliantie, die de FNP in het Europees Parlement vertegenwoordigt, zal gevraagd worden waar mogelijk steun te bieden aan een nieuwe positie van Fryslân, ook in Europa.

FNP_visiedocument_2013__Nieuw_perspectief_voor_Fryslan.pdf

Toelichting_bij_het_FNP_Visiedocument_2013.pdf

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.