Schrappen 100-leerlingen norm geeft ruimte voor Fries maatwerk

Kritisch op gebruik financiële toeslag kleine scholen voor afdwingen samenwerking.

De FNP is blij dat er geen vaste opheffingsnorm van 100 leerlingen voor kleine scholen komt. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs neemt het advies van de Onderwijsraad niet over. Het nieuwe beleid kan ruimte bieden voor maatwerk in het regionale onderwijsbeleid, waarvoor de FNP al een tijdlang politieke actie heeft gevoerd. Annigje Toering, FNP woordvoerder Onderwijs Reactie? Mail a.toering-schuurmans@fryslan.nl

Woordvoerder Annigje Toering van de FNP statenfractie is blij dat Dekker in de nieuwe beleidsvisie voor de Tweede Kamer nu ook pleit voor FNP punten zoals kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van onderwijs in Fryslân. Volgens Toering kan nu naast de kwaliteit van het onderwijs ook een regionaal plan voor kleine scholen in krimpgebieden en een aanpak voor het wegnemen van bestuurlijke belemmeringen aandacht krijgen.

Toering is ook blij dat in de analyse nu wordt erkend dat er geen verband bestaat tussen onderwijskwaliteit en het kleiner worden van scholen. Ze waarschuwt wel dat de bestuurlijke, organisatorische en financiële kwetsbaarheden van kleine scholen hiermee niet op slag zijn weggenomen. Zo komt er ook extra toezicht van de Onderwijsinspectie op kleine scholen.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.