Provincies en gemeenten niet in de tang van het Rijk

De gemeenten en provincies, verenigd in VNG en IPO, hebben een nieuw financieel akkoord gesloten met het Rijk over het Schatkistbankieren, het BTW-compensatiefonds en de Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën). Het akkoord kost Fryslân al gauw € 16 miljoen op jaarbasis. De inhoudelijke consequenties zouden daardoor gigantisch zijn. Het akkoord is verder een uitholling van de lokale democratie en beleidsvrijheid en het uitgangspunt van subsidiariteit wordt geweld aangedaan.

Het is onbegrijpelijk wat er tussen oktober vorig jaar en januari is gebeurd. In dik drie maanden tijd hebben vooral VNG en IPO een enorme draai gemaakt. Op en voor het IPO-congres in Leeuwarden, 3 oktober, maakte voorzitter Johan Remkes nog ketelmuziek en sloeg – volkomen terecht – hard op de trom over de plannen van het Rijk met de zogenaamde ‘lagere’ overheden. De ideeën van het Kabinet Rutte-1 inzake onder meer de Wet-HOF en Schatkistbankieren werden door Remkes betiteld als ‘gelegaliseerde diefstal’. Beide voorstellen waren volgens VNG en IPO ook in strijd met het Europees Handvest voor Lokale Autonomie, dat nota bene door Nederland zelf ook nog ondertekend en geratificeerd is! Op het IPO-congres verkondigde Remkes als voorzitter alles in het werk te zullen stellen om de dreigende voorstellen tegen te houden. In diverse documenten werd aangekondigd dat een gang naar de hoogste bestuursrechter, mogelijk zelfs Europees, niet werd uitgesloten.

Enkele weken later (november) trad echter een nieuw kabinet aan. De PvdA-VVD regering handhaafde beide voorstellen en kwam bovendien ook nog met het voorstel om het BTW-compensatiefonds af te schaffen. Fryslân had het voornemen om met het IPO en andere provincies samen te werken om de onzalige plannen van tafel te halen. Echter, afgelopen week lag er zomaar een akkoord tussen VNG, IPO, de Waterschappen en het Rijk. De onderhandelingen tussen de partijen waren vooral een VVD-onderonsje: zowel Jorritsma van de VNG, Remkes van het IPO en staatssecretaris Weekers van Financiën zijn lid van de VVD. Het schijnt dat, nadat zeven provincies akkoord waren, het nieuws maar gauw naar buiten is gebracht om de andere provincies te overbluffen.

Uiteraard vragen financiële moeilijkheden om een bijdrage van alle overheden en organisaties of personen die het kunnen betalen. Maar, de provincie Fryslân en andere overheden betalen via de zogenaamde ‘trap-op-trap-af’ systematiek al mee. Het probleem met de voorliggende maatregelen is dat Fryslân niet alleen financieel zwaar wordt getroffen, maar vooral dat al het geld verplicht bij het Rijk moet worden gestald en dat de vrijheid om te investeren ernstig wordt ingeperkt. En dat de provincie Fryslân en vele andere decentrale overheden, die hun zaakjes financieel altijd prima voor elkaar hadden, nu moeten bloeden voor financieel wanbestuur van ‘Den Haag’. Als gemeenten zouden worden verplicht om geld te lappen omdat de provincies in de problemen zouden zijn geraakt, zou er een ware opstand uitbreken. Den Haag is doodsbenauwd om aan de financiële leiband van Brussel te komen, maar doet ondertussen hetzelfde richting provincies. Den Haag doet de regio wederom geweld aan. Akkoord gaan met de voorliggende maatregelen kan een gevaarlijk precedent scheppen, omdat het Rijk dan denkt ook in de toekomst gemakkelijk over bezwaren van de provincies en gemeenten heen te kunnen stappen. Laten we dat zomaar gebeuren?

Sybren Posthumus
Woordvoerder Financiën FNP statenfractie

Dit artikel is eerder gepubliceerd als Te Gast in de Leeuwarder Courant en als Opiniestuk in het Friesch Dagblad, beide op 29 januari 2013.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.