Op naar de Ledenraad

De leden van de Onafhankelijke SenaatsFractie hebben ingestemd met de nieuwe statuten. De veranderingen hebben vooral betrekking op het up to date maken van de spelregels. Meest in het oog springende verandering is het veranderen van de benaming Algemene Leden Vergadering in Ledenraad.

Het begrip Ledenraad past volgens voorzitter Jabik van der Bij beter bij de OSF omdat men bij een Algemene Ledenvergadering zou verwachten dat alle leden aanwezig kunnen zijn. Dat is bij de OSF niet het geval. Toegang tot de Ledenraad hebben maximaal twee, vooraf door de provinciale partij benoemde, vertegenwoordigers.

De officiële vertegenwoordigers van de aangesloten provinciale partijen kwamen op zaterdag 15 december bijeen in Amersfoort voor een reguliere Algemene Ledenvergadering. Belangrijkste agendapunt was het aanpassen van de statuten. De voorgaande vergaderingen was daar al uitgebreid bij stilgestaan en het DB had de door de notaris opgesteld nieuwe statuten vooraf toegezonden.

Ruim 80% van de leden was aanwezig op 15 december, waarmee werd voldaan aan de statutaire eis dat het wijzigen van staturen uitsluitend mogelijk is tijdens een vergadering waar minimaal 2/3 van het totaal aantal leden aanwezig is. De bespreking tijdens de vergadering duurde daarom ook niet zo heel erg lang. De meeste opmerkingen die de leden eerder gemaakt hadden over achterhaalde artikelen in de statuten waren verwerkt door de notaris die ook zelf een aantal aanvullingen aandiende. De nieuwe statuten werden uiteindelijk unaniem goedgekeurd. Het DB zal de gemaakte opmerkingen door de notaris laten verwerken en de akte vervolgens laten passeren

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.