Meer ruimte voor Omrop Fryslân en niet minder

De Ried fan de Fryske Beweging en de Freonen fan Omrop Fryslân hebben een petitie opgesteld waarin zij aandringen op een speciale plaats in de mediawet voor Omrop Fryslân. De petitie is online gezet om zoveel mogelijk adhesie-betuigingen te verzamelen. De FNP, PvdA en het CDA ondersteunen de petitie. Hieroner het bijbehorende persbericht.

In de ontwerp-mediawet wordt Omrop Fryslân geschaard onder de regionale zenders. Dat is niet terecht. Het spreekt vanzelf dat deze omroep veel kijkers/luisteraars in Fryslân heeft, maar er is sprake van een extra taak in vergelijking met de andere regionale omroepen.Voor de beoordeling van de positie van Omrop Fryslân geldt dat hij een zeer belangrijke functie extra heeft namenlijk het behoud en versterken van de Friese taal en cultuur.

Dankzij Omrop Fryslân is het Frysk “gewoon”geworden. Het Frysk wordt mede dankzij het voorbeeld van Omrop Fryslân bij alle gelegenheden gebruikt. De functie die dit medium nu heeft kan niet voortgezet worden als de Omrop op dezelfde wijze wordt behandeld als de regionale omroepen. Daarnaast is het niet consequent op grond van en niet congruent aan eerdere toezeggingen. Minister Donner en staatssecretaris Bijleveldt hebben toegezegd dat Omrôp Fryslân een status aparte zou krijgen. Het Frysk is door Nederland erkend als tweede rijkstaal, die bescherming nodig heeft. Nederland heeft daartoe het Europees Handvest voor kleine en minderheidstalen en het Kaderverdrag Nationale Minderheden ondertekend. Daarin heeft Nederland o.a. toegezegd dat ze geen besluiten en maatregelen neemt die nadelig zijn voor het Fries. Bij de drie-jaarlijkse visitaties van het Committee of Experts van het Europees Parlement blijkt Nederland steeds in gebreke te blijven m.b.t. de afspraken in het Handvest en het Kaderverdrag. Daarom pleiten de initiatiefnemers van de petitie, in navolging van minister Donner voor een “status aparte” voor Omrop Fryslân en deze niet in te delen bij de regionale omroepen. Op grond van zijn bijzondere positie en de afspraken gedaan in het Handvest, heeft Omrop Fryslân recht op een eigen plaats in het omroepbestel en daaraan verbonden een eigen financiering.

Om dit in Den Haag duidelijk te krijgen hebben de Freonen fan Omrôp Fryslân en de Ried fan de Fryske Beweging een internetpetitie opgezet. Binnen 1 dag hebben meer dan 2000 mensen de petitie ondertekend. Een duidelijk signaal naar de politiek dat Fryslân deze beleidsvoornemens niet accepteert. Zie www.romtefoaromropfryslan.nl

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.