Regeerakkoord ‘bijl aan de wortel van Fryslân’

De FNP is  slecht te  spreken over het plan van de nieuwe Haagse coalitie om gemeenten en provincies op te schalen. Het regeerakkoord is daarmee ‘de bijl aan de wortel van Fryslân' aldus de FNP. De partij ziet ook positieve punten, zoals het onderbrengen van het Waterschapsbestuur bij de Provincie, en de gekozen burgemeester en Commissaris van de Koningin.

Het valt fractievoorzitter Annigje Toering tegen dat Haagse partijen steeds weer beginnen over schaalvergroting van gemeenten en provincies. Voor welk probleem is dat een oplossing? Het wijst er op dat de Haagse partijen en hun verkozen leden totaal niet op de hoogte zijn van de situatie in de rest van Nederland. Misschien kan de bestuurlijke spaghetti in de Randstad door opschalen worden verminderd, maar het is geen goed recept voor de rest van Nederland, aldus Toering. In het streven naar efficiëntie gaat de nieuwe coalitie volledig voorbij aan de culturele binding die de burger heeft met provincies zoals Fryslân, Limburg of Zeeland. Een opgelegde gemeentelijke herindeling naar meer dan 100.000 inwoners wijst de FNP ook scherp af. 'Dat past helemaal niet bij aard, schaal en karakter van onze provincie. Zo raken we steeds meer kwijt en we krijgen er niets voor terug.'

De FNP is voorts niet blij met het doorzetten van het plan om de regionale omroepen, zoals Omrop Fryslân, onder te brengen bij de landelijke zenders en er tegelijk ingrijpend op te bezuinigen. Toering: 'Zo wordt de toekomstige ontwikkeling van de Omrop tot een alles omvattende zender in de Tweede Rijkstaal gefrustreerd. Wij willen vóóruit in plaats van achteruit, en wij redeneren daarbij niet vanuit de financiën maar vanuit de belangrijke maatschappelijke functie van de Omrop voor alle Friezen binnen en buiten Fryslân.' Waarschijnlijk zal de miljoenenkorting bij Omrop Fryslân meer dan 50 banen kosten. Over de wettelijke verplichtingen van het Rijk voor de Friese Taal en Cultuur wordt in het regeerakkoord met geen woord gerept; dat vindt de FNP een veeg teken: 'Zoiets is, in combinatie met een opgelegde bestuurlijke schaalvergroting, de bijl aan de wortel van Fryslân.'

  De FNP ziet ook positieve punten in het regeerakkoord. Dat het Rijk nu toch de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af wil maken, valt goed binnen de partij. Ook de financiering van lokale partijen volgens dezelfde spelregels als de landelijke politiek kan op instemming rekenen. De FNP is zeer ingenomen met het feit dat de gekozen burgemeester en Commissaris van de Koningin er nu lijken te komen. Hetzelfde geldt voor de oude wens om het bestuur van het Waterschap bij de Provincie onder te brengen. Dat kan omdat de waterschappen uit de Grondwet worden gehaald.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.