Betrokkenheid lokale politici wordt door provincie niet op prijs gesteld

Federatieve Onafhankelijke Partijen Gelderland betreurt handelswijze GS

De Federatieve Onafhankelijke Partijen Gelderland (FOPG) hebben kennis genomen van het Statenvoorstel "Afwikkeling verzoeken veelschrijvers" (PS 2012-755). De FOPG wil de belangen behartigen van lokale onafhankelijke partijen in de provincie Gelderland. Dit doet de FOPG door kennis te delen vanuit de provinciale politieke arena richting de lokale politieke arena's, en vice versa. Ook verbinden we de lokale partijen onderling en doen we gericht onderzoek. Tenslotte zijn we verbonden aan de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) in Den Haag.

De provincie Gelderland waardeert de activiteiten van de FOPG kennelijk niet. Ondanks dat wij de slogan van de provincie - "de provincie Gelderland is dichterbij dan je denkt" - in de praktijk brengen door onze verbindende werkzaamheden is de provinciale ambtenarij kennelijk van mening dat de FOPG alleen maar lastig is. Het Gelderse College is inmiddels akkoord gegaan met het indienen van een Statenvoorstel waarin correspondentie van zgn. veelschrijvers gecentraliseerd wordt afgedaan.

Ook de correspondentie van de FOPG valt volgens de Provincie Gelderland onder de categorie 'van veelschrijvers'. De FOPG herkent zich niet in deze categorisering. Het bestuur van de FOPG kan zich niet aan de indruk onttrekken dat GS de activiteiten van de FOPG alleen maar lastig vindt. De FOPG heeft naar aanleiding van de gevoerde correspondentie rondom het Collegeakkoord, de Voorjaarsnota en Provinciebegroting 2013, het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid en de Regionale SamenwerkingsPlannen geconcludeerd dat de provinciale bestuurders de FOPG niet als een van haar partners beschouwd. Deze conclusie wordt met het ingediende Statenvoorstel bevestigd.

De federatieve lokale onafhankelijke politici betreuren deze gang van zaken en zullen in de Statencommissie AFW van 24 oktober haar teleurstelling hieromtrent uiten.

---
Bij de FOPG zijn aangesloten: Onafhankelijke Nijmeegse Partij, Burgerbelangen Rheden/Groep Pieper-Rook, Gemeentebelangen Renkum, Sociaal Groesbeek en Sociaal Zevenaar.
Arnhem, 20 oktober 2012.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.