Subsidiekorting politieke partijen

Op 5 juni heeft de Eerste Kamer een wijziging van de Wet Subsidiëring Politieke Partijen aangenomen. Hierdoor ontvangen alle politieke partijen minder subsidie en dat met terugwerkende kracht tot 2010. Voor de OSF heeft dit natuurlijk ook grote gevolgen. Het DB heeft besloten om de korting over de jaren 2010, 2011 en 2012 op te vangen in de huidige begroting.

De post Communicatie biedt voldoende ruimte om de korting op te vangen, zonder wezenlijk minder communicatieve activiteiten te ontplooien.
De kortingen voor de komende jaren zullen uiteraard in de begrotingen worden opgenomen, zodat vooraf duidelijk is voor welke onderdelen deze bezuiniging gevolgen heeft. Het DB heeft in ieder geval besloten om de budgetten voor de financiële ondersteuning van de leden en de budgetten voor diverse onderzoeken in de provincies niet aan te tasten, ook niet in de komende jaren.

De verlaging van de subsidies heeft betrekking op de jaren 2010 tot en met 2015 en is als volgt over de jaren verdeeld;
5,11% over 2010
1,39% over 2011
1,50% over 2012
1,50% over 2013
1,50% over 2014
1,50% over 2015
In totaal gaat het hier dus om een behoorlijk forse korting van 12,5%.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.