Een bugerinitiatief in Fryslân

Een aantal jaren geleden heeft het provinciebestuur besloten dat er een Centrale As moet komen tussen Nijega en Dokkum. Het was de tijd dat de bomen tot de hemel reikten. Het zou daarom groots worden aangepakt met een vierbaansweg dwars door het pas aangewezen “Nationale Landschap de Noordelijke Friese Wouden”. Zoals meestal waren er voor- en tegenstanders voor de vierbaansweg. De voorstanders pleitten 15 jaar geleden toen de discussie op gang kwam voor de weg om economische en verkeersveiligheidsredenen. Tegenstanders wezen op het vermoorden van een uniek coulissenlandschap. Desalnietemin besloot het provinciebestuur dat de Centrale As er zou moeten komen.


Een groep oudstatenleden is sinds vorig jaar een actie gestart om de Centrale As in heroverweging te nemen. Sinds het besluit is er veel veranderd waardoor er bij de noodzaak van een dergelijk groot project in een landschappelijk kwetsbaar gebied vraagtekens kunnen worden gezet. Immers het noordoosten van Fryslân ontkomt niet aan bevolkingskrimp en we zitten in Nederland en heel Europa in geldnood. De groep heeft daarom een alternatief van de Centrale As ontwikkeld dat zij BetterAs (een betere as) hebben genoemd. Dit alternatief is minder groot van opzet maar geeft tegelijk wel een oplossing voor de verkeersdrukte in de dorpen. Bovendien spaart het door zijn opzet het landschap en tenslotte kost het geheel geen 300 miljoen maar lukt het voor 200 miljoen.

Op grond van het recht van burgerinitiatief heeft de groep daarom een verzoek tot heroverweging ingediend. Dit is door provinciale staten op formele gronden afgewezen. De groep heeft zich daarna tot de bezwarencommissie gewend. De hoorzitting was op 24 juli.

Locomotie Aboneer je nu!

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.